Aplikacja PRiMAgo! nie wykorzystuje żadnych danych osobistych użytkownika. Uprawnienia aplikacji potrzebne są jedynie do jej poprawnej pracy - komunikacji z urządzeniami alarmowymi.PRiMAgo! App does not utilize any personal nor sensitive data. The permissions given are only needed for its normal operation - communication with user's alarm equipment.