Contact

GENEVO sp. z o.o.

80-180 Gdańsk ul. Swietokrzyska 28
POLAND
EU-VAT PL5833156504
Registered at KRS0000463524 Sad Rejonowy Gdansk Polnoc VII Wydzial Gospodarczy
Share capital 5100,00PLN


Office +48 58 380 07 05 info@genevo.pl
Faks   dokumenty@genevo.pl
Technical support +48 58 380 07 05
+48 605 919 926
pomoc@genevo.pl