Często zadawane pytania

W jaki sposób sparować aplikację PRiMAgo! dla iOS z centralą GENEVO?

Aplikacja PRiMAgo! dla iOS komunikuje się z centralą za pośrednictwem łączności GPRS przez "chmurę". W związku z tym, wymaga aktywnej łączności GPRS w centrali alarmowej, oraz parowania z systemem gwarantującego bezpieczeństwo zdalnego sterowania.

Instrukcja w której krok po kroku opisany jest proces parowania, dostępna jest w sekcji "Pliki do pobrania".

Dlaczego centrala PRiMA64 nie pozwala wejść do trybu serwisowego?

W centrali PRiMA64 dostęp do trybu serwisowego możliwy jest jedynie, gdy żadna ze stref systemu nie czuwa. Jeżeli jakakolwiek strefa jest w stanie czuwania, należy wyłączyć czuwanie przed próbą wejścia do trybu serwisowego.

Dotyczy to również dostępu za pomocą komputera z programem PRiMAtool.

Czy manipulatory centrali PRiMA16 można podłączyć do PRiMA64?

Z oprogramowaniem 2.0xxx, manipulatory PRiMA16 i PRiMA64 są w pełni zamienne bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian. Współpracują one z wszystkimi centralami GENEVO.

Poniżej informacja archiwalna, dotycząca systemów z oprogramowaniem 1.0xxx:

Manipulatory PRiMA LCD przeznaczone do centrali PRiMA16 można użyć z centralą PRiMA64 po zmianie oprogramowania (firmware). Taka zmiana oprogramowania może być wykonana samodzielnie, z użyciem programu PRiMAtool (funkcja Narzędzia > Aktualizacja firmware) i kabla RS-TTL (PIN3). Firmware niezbędny do aktualizacji można pobrać w zakładce Wsparcie > Pliki do pobrania (zestaw firmware PRiMA64). W celu aktualizacji Firmware manipulatora, należy podłączyć przewód RS-TTL (PIN3) do złącza RS-TTL w manipulatorze (złącze dostępne jest po otwarciu obudowy manipulatora). Na czas aktualizacji, manipulator może pozostać podłączony do centrali alarmowej.

Zmiana oprogramowania możliwa jest w obie strony, tj. do manipulatora z firmware zgodnym z PRiMA64 można zastosować firmware PRiMA16, oraz odwrotnie.

 

Czym spowodowane może być "skakanie" wskaźnika zasięgu?

W przypadku użycia karty SIM przeznaczonej do transmisji danych (np. PLAY ONLINE NA KARTĘ), operator może blokować dostęp do sieci terminalom 2G, umożliwiając jedynie pracę urządzeniom 3G i 4G.

W tej sytuacji próby zalogowania do sieci przez centrale z rodziny PRiMA wyposażeone w modemy GPRS będą odrzucane przez operatora. Objawem będzie brak możliwości wykonywania połączeń, oraz "skaczący" wskaźnik poziomu sygnału sieci GSM (centrala widzi sygnał z sieci, jednak próba dostępu jest odrzucana i modem zostaje restartowany).

Chcąc zweryfikować w takim przypadku kartę SIM, należy ją włożyć na próbę do zwykłego telefonu GSM, przełączonego w tryb "tylko GSM (2G)". Jeżeli telefon nie będzie w stanie uzyskać dostępu do sieci, oznacza to ograniczenie narzucone przez operatora GSM i konieczności użycia innej karty SIM.

Telefon pracujący w sieciach 2G/3G może automatycznie przełączyć się w tryb 3G i uzyskać dostęp do sieci, co uniemożliwi poprawną diagnozę.

Czy w systemie PRiMA można korzystać z kart SIM typu PLAY ONLINE?

W przypadku kart SIM przeznaczonych do transmisji danych, np. PLAY ONLINE NA KARTĘ z oferty Play, operator może wprowadzać dodatkowe ograniczenia w dostępie do sieci.

Jedym z ograniczeń stosowanych w tych kartach jest blokada dostępu dla urządzeń 2G (dostęp jedynie dla terminali 3G i 4G), przez co centrala alarmowa nie będzie mogła prawidłowo zalogować się do sieci.

Objawem w takim przypadku będzie brak możliwości wykonywania połączeń, i niestabilne wskazanie poziomu sygnału sieci (centrala usiłuje zalogować się do dostępnych nadajników 2G, które odrzucają próbę zalogowania).

Wybierając tego typu ofertę "internetową", warto potwierdzić u operatora czy nie blokuje dostępu do sieci terminalom 2G (GPRS).

Czy manipulatory GENEVO można podłączyć do central innego producenta?

Manipulatory GENEVO współpracują jedynie z centralami produkcji GENEVO. Chcąc ulepszyć swój obecny system alarmowy od innego producenta, konieczna będzie wymiana centrali oraz manipulatorów na urządzenia GENEVO.

Ile manipulatorów można zainstalować w systemie PRiMA 16?

Centrala PRiMA 16 obsługuje do 8 urządzeń podłączanych do wspólnej magistrali, w związku z tym można użyć maksymalnie do 8 manipulatorów. Po dodaniu do systemu modułu rozszerzenia wejść, można podłączyć maksymalnie 7 manipulatorów.

Czy w centrali PRiMA 16 można korzystać z kart SIM bezabonamentowych (pre-paid)?

Karty SIM bezabonamentowe (tzw. karty przedpłacone) są wygodnym sposobem kontrolowania i ograniczania wydatków na dodatkowe usługi. Wybierając taki rodzaj karty należy mieć świadomość, że w sytuacji konieczności wykonania połaczenia ilość pozostałych na koncie środków może uniemożliwić skuteczną komunikację.

W centrali PRiMA 16 zastosowane zostały specjalne rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z tej formy rozliczania usług telekomunikacyjnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom, możliwe jest nie tylko łatwe sprawdzenie stanu konta za pomocą manipulatora, ale też doładowanie konta poprzez wpisanie kodu uzupełniającego, czy automatyczne ostrzeganie o niskim stanie zgromadzonych środków.

Co zrobić jeżeli pojawia się błąd przy uruchamianiu PRiMAtool?

Jeżeli przy uruchamianiu programu PRiMAtool w systemach Windows XP pojawia się komunikat błędu: "Aplikacja nie została właściwie zainicjowana", oznacza to brak środowiska uruchomieniowego .NET Framework (wymagana wersja 3.5 lub nowsza).
W tym przypadku należy pobrać i zainstalować oprogramowanie ze strony Microsoft:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851

i następnie uruchomić program PRiMAtool.

Czy w centrali PRiMA 16 można wykorzystać kartę SIM dowolnego operatora?

Centrala PRiMA 16 oferowana w sieci dystrybucyjnej nie narzuca żadnych ograniczeń co do wyboru operatora GSM. Należy jednak pamiętać, że niezawodność wybranego usługodawcy może wpłynąć na pewność przekazywania informacji w sytuacji zagrożenia. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na jakość sygnału wybranej sieci w miejscu instalacji urządzenia, i skorzystać z oferty takiego operatora który zapewnia stabilny sygnał o właściwym poziomie.

Czy do programowania urządzeń GENEVO muszę kupować specjalny kabel?

Urządzenia GENEVO do komunikacji z komputerem wykorzystują popularny kabel standardu RS-TTL ze złączem "PIN3". W ofercie GENEVO znajduje się specjalny kabel CUSB-PIN3, ale można również wykorzystać do komunikacji kabel DB9FC-RJ/KPL firmy SATEL.