Podpora

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie, materiály a súbory, ktoré Ti uľahčia prácu so zariadeniami GENEVO, a sú dostupné 24h denne, 7 dní v týždni. 


Často kladené otázky (FAQ)

Zoznam najčastejšie kladených otázok týkajúcich sa zariadení GENEVO, spolu s odpoveďami na ne, môže byť najrýchlejším zdrojom informácií, ktoré práve potrebuješ. Je dobré sa s nimi oboznámiť, nakoľko Ti môžu pomôcť ušetriť Tvoj drahocenný čas.

Viac

Súbory na stiahnutie

Možnosť voľného stiahnutia súborov Ti umožní uľahčiť každodennú prácu s programami, aktualizácia firmvéru zaistí využívanie nových funkcií a elektronická dokumentácia a informačné materiály pomôžu pri komunikácii s koncovým užívateľom.

Viac

Školenia

Nezávisle od Tvojich doterajších znalostí a skúseností Ťa pozývame oboznámiť sa so spôsobom využívania funkcií moderných zariadení produkcie GENEVO.

Viac