Riešenia Genevo
pre Teba


Investícia do zabezpečovacieho systému je vynikajúcim spôsobom zaistenia pocitu bezpečia pre Teba a Tvojich najbližších. Vo firme GENEVO si to veľmi dobre uvedomujeme a preto sme vytvorili moderné a na obsluhu jednoduché zariadenia, vďaka ktorým sa budeš cítiť bezpečnejšie.


 

Viac ako iba zisťovanie vlámania

Funkcie zariadení GENEVO prekračujú možnosti jednoduchých zabezpečovacích ústrední.
Pri zodpovedajúcom nakonfigurovaní môžu zisťovať ohrozenie požiarom, zaplavenie vodou alebo únik nebezpečných plynov. 
Zisťovanie
vlámania
Ohrozenie
požiarom
Zaplavenie
vodou
Nebezpečné
plyny


Rýchle oznámenie – rýchla reakcia

Zaisti si úplné bezpečie zamedzením iných ohrození v Tvojom dome:

 • doplň svoj systém o detektory dymu, nebezpečných plynov alebo zaplavenia, aby Ťa systém informoval o vzniku nebezpečenstva,

 • rýchle zistenie, spoľahlivé oznamovanie a správna reakcia umožňujú účinne zakročiť a minimalizovať alebo úplne zamedziť stratám.


Jednoduché privolanie pomoci

Vo svojom dome sa cíť bezpečne:

 • použi tlačidlo „privolania pomoci” v prípade ohrozenia – vzniku požiaru alebo pri pohybe podozrivých osôb v okolí,

 • systém GENEVO automaticky zašle informácie o nebezpečenstve, aby Ti zaistil potrebnú pomoc.


 

Bezpečie, keď si mimo domova a keď si doma


Oproti jednoduchým riešeniam, môže zabezpečovací systém GENEVO zaistiť
pocit bezpečia nielen keď si mimo domova.


Funkcia “Domáce stráženie” umožňuje voľný pohyb v stráženej oblasti a súčasne umožňuje reagovanie na pokusy vniknutia z vonku.


Zapni jednoducho „domáce stráženie” jedným tlačidlom a tak zaisti sebe a svojim najbližším pocit bezpečia.


Bežný systém

Nechráni obyvateľov nachádzajúcich sa doma pred ohrozením z vonku. 


GENEVO v režime domáceho stráženia

Pracuje celý čas, takže keď sú obyvatelia doma, zaisťuje im bezpečie pred ohrozeniami z vonku.


 

Príjemná a jednoduchá obsluha

Najúčinnejší zabezpečovací systém je taký, ktorý sa nebojíš používať. Preto sme venovali veľa času a energie vytvoreniu jednoduchého a intuitívneho užívateľského rozhrania, ktorého obsluha bude jednoduchá pre každého – aj pre najmladšieho člena domácnosti.


 • UUnikátne grafické užívateľské rozhranie so systémom nápovede uľahčuje obsluhu aj užívateľom, ktorí nemajú skúsenosti so zabezpečovacími systémami.
 • Najdôležitejšie informácie sú zobrazované pomocou čitateľných ikoniek a vďaka animáciám je navigácia v systéme veľmi intuitívna a príjemná.
 • Obsluha systému je úplne interaktívna – nemusíš si pamätať komplikované kódy na ovládanie.
 • Klávesy rýchleho prístupu uľahčujú každodennú obsluhu – napríklad na zapnutie domáceho stráženia stačí stlačiť a podržať kláves „Domáce stráženie”.

 
 

Zabezpečovací systém v dosahu Tvojho telefónu

Ústredňa GENEVO umožňuje úspešné zaslanie informácií o ohrození – na pult centralizovanej ochrany (PCO) alebo priamo Tebe a Tebou vybraným osobám.


 • Oznamovanie SMS umožňuje zasielanie podrobných informácií o tom, čo sa deje v Tvojom systéme.
 • Vzdialené ovládanie pomocou SMS správ alebo pomocou aplikácie PRiMAgo! (dostupná pre zariadenia Android v Google Play) umožňuje zapínať a vypínať stráženie v systéme a ovládať zariadenia z ľubovoľného miesta na svete.
 • V ľubovoľnom momente môžeš skontrolovať, či si nezabudol zapnúť stráženie pri odchode z domu – nedovoľ, aby Ti pochybnosti o bezpečnosti Tvojho pokazili dovolenku!

Využívaj tieto funkcie bez nutnosti doplnenia systému o dodatočné, drahé a komplikované zariadenia.


 
 

Možnosť rozšírenia v budúcnosti

Ak sa v budúcnosti rozhodneš využívať dodatočné funkcie, budeš môcť doplniť svoj systém GENEVO o nové detektory alebo dodatočné klávesnice.


 • Možnosť rozšírenia systému o dodatočné prvky umožňuje prispôsobenie jeho funkcií budúcim potrebám obyvateľov.
 • Vybavenie systému dodatočnými klávesnicami môže uľahčiť každodennú obsluhu – napr. zapínanie domáceho stráženia v blízkosti spálne.

O podrobnostiach týkajúcich sa možností rozšírenia Tvojho systému GENEVO sa porozprávaj s pracovníkmi inštalačnej firmy alebo distribútorom systému GENEVO.


 

Prispôsob si vzhľad klávesnice k svojmu obydliu

Vyber si farbu krytu

Vyber si farbu displeja

Atraktívny nadčasový dizajn

Zabezpečovací systém je investícia na niekoľko rokov. Preto sme vzhľadom na to naprojektovali naše zariadenia takým spôsobom, aby sa dokonale osvedčili v prúde času a slúžili mnoho rokov ako atraktívny prvok vybavenia domu.


 • Nadčasový dizajn, ktorý sa vynikajúco osvedčil v každých typoch interiérov – zároveň v klasických ako aj moderných.
 • Dostupné farebné verzie zariadení umožňujú prispôsobiť vzhľad prvkov systému vlastným predstavám.