Riešenia Genevo
pre Tvoju firmu


Tvoja firma môže byť zrkadlom Tvojej osobnosti. So zabezpečovacím systémom GENEVO bude vždy pod dohľadom 24 hodín denne. Systém, ktorý chráni to, čo je pre Teba tak dôležité, musí byť spoľahlivý a funkčný, a taktiež jednoduchý na obsluhu, aby si sa mohol venovať iným dôležitejším veciam.


 
 

Je toho tak veľa, čo treba chrániť

Bezpečnosť v podnikaní je veľmi dôležitá. Nezávisle od toho, či vlastníš autoservis, lekáreň, obchod alebo cestovnú kanceláriu – pri odchode z firmy chceš mať istotu, že Tvoja firma je v bezpečí. Zabezpečenie Tvojej firmy to nie je iba ochrana zariadenia v nej, tovaru alebo materiálu. Ochrana Tvojej firmy, to je taktiež bezpečnosť údajov Tvojich zákazníkov, ktorých strata by mohla spôsobiť rozsiahle straty.


 • Investuj do moderného zabezpečovacieho systému – zhodne so štatistikami polície a poisťovní, je to jeden z najúčinnejších spôsobov na zamedzenie vlámania a obmedzenie jeho následkov.
 • Postaraj sa o to, aby v prípade ohrozenia zabezpečovací systém účinne zaslal informácie o ohrození na pult centralizovanej ochrany (PCO) alebo priamo zainteresovaným osobám.

 

Profesionálna ochrana Tvojej firmy

Systémy GENEVO umožňuje spoluprácu s centrami monitoringu (PCO prakticky vo všetkých súčasných firmách zaoberajúcich sa realizáciou ochrany osôb a majetku. Pre Teba to znamená možnosť výberu poskytovateľov služieb ochrany, čo Ti zaistí najlepšiu účinnosť pri reagovaní na ohrozenie, a taktiež Ti dáva možnosť zmeny poskytovateľa služieb ochrany v prípade potreby - bez nutnosti výmeny zariadení.


 • Moderný komunikátor GSM/GPRS integrovaný v ústredniach GENEVO umožňuje spoľahlivé odovzdanie informácií o nebezpečenstve do firmy realizujúcej služby ochrany osôb a majetku.

 • Štandardná komunikácia umožňuje voľný výber firmy poskytujúcej služby ochrany – v ľubovoľnom momente môžeš využiť služby tej firmy, ktorá Ti ponúkne najvýhodnejšie podmienky.

 • Dostávaj presné informácie - ústredňa GENEVO môže informovať o ohrození taktiež Teba – pomocou SMS správ alebo hlasovo.


Moderný komunikátor GSM/GPRS integrovaný v ústredniach GENEVO umožňuje spoľahlivé odovzdanie informácií o nebezpečenstve do firmy realizujúcej služby ochrany osôb a majetku.


 

Zhoda s európskymi normami

Zariadenia GENEVO sú naprojektované tak, aby zaisťovali úplnú zhodu s európskymi normami pre zabezpečovacie systémy Stupňa 2 (Grade 2) podľa noriem PN-EN 50131.


 • Vďaka úplnej zhode s aktuálnymi európskymi normami, sú zariadenia GENEVO uznávané firmami z oblasti ochrany osôb a majetku a ich použitie môže mať vplyv na zníženie nákladov za poistenie.

 • Pri výbere zariadenia zhodného s požiadavkami európskych noriem máš istotu, že spĺňajú požiadavky týkajúce sa spoľahlivosti, funkčnosti a zabezpečenia pred pokusmi neoprávnenej manipulácie.


 
 

Jednoduchá obsluha každý deň

Zabezpečovací systém v Tvojej firme musí byť tak jednoduchý a intuitívny, aby každý, kto ho používa, ho mohol obsluhovať bez nutnosti čítania manuálu.


 • Unikátne grafické užívateľské rozhranie so systémom textovej pomoci uľahčuje obsluhu aj užívateľovi bez skúseností s obsluhou zabezpečovacích systémov.

 • Najdôležitejšie informácie sú zobrazované pomocou čitateľných ikoniek, a vďaka animácii sa navigácia v systéme stáva príjemná a intuitívna.

 • Obsluha systému je úplne interaktívna – na obsluhu nie je potrebné pamätať si komplikované ovládacie kódy.

 • Klávesy rýchleho prístupu uľahčujú každodennú obsluhu – napríklad na zapnutie stráženia na konci dňa stačí iba stlačiť a podržať kláves „Stráženie”.


 

Máj úplnú kontrolu nad bezpečnosťou Tvojej firmy

Vďaka rozšíreným funkciám oznamovania, dostávaš priebežne informácie o tom, čo sa deje v Tvojej firme.


 • So systémom GENEVO si vždy dobre informovaný – pomocou SMS správ budeš informovaný nielen o zistení ohrozenia, ale taktiež budeš vedieť aj to, kto a kedy zapol a vypol stráženie zabezpečovacieho systému v Tvojej firme.

 • Použi aplikáciu PRiMAgo! (bezplatne dostupnú pre zariadenia Android v Google Play), na ovládanie stavu stráženia z ľubovoľného miesta, overovanie stavu systému a ovládanie pripojených zariadení.

 • Systém GENEVO umožňuje jednoduché spravovanie prístupu do systému – Ty rozhoduješ o tom, kto má prístup do systému v Tvojej firme.


 
 

Vytvor si skutočne bezpečné pracovisko

Funkcie zariadení GENEVO vybočujú nad rámec možností jednoduchej zabezpečovacej ústredne. Môžu zisťovať ohrozenie požiarom, zaplavením vodou alebo úniku nebezpečných plynov. Dodatočne funkcia signalizácie napadnutia umožňuje vytvoriť bezpečnejšie pracovné prostredie.


 • Na zvýšenie bezpečnosti pracovného prostredia doplň systém o dodatočné detektory zisťujúce požiar alebo nebezpečné plyny.
 • Využi vo svojom systéme tlačidlá umožňujúce tiché alebo hlasné privolanie pomoci v prípade lúpežného prepadnutia.


 

Prispôsob si vzhľad klávesnice svojej kancelárii

Vyber si farbu krytu

Vyber si farbu displeja

Diskrétna elegancia

Zabezpečovací systém môže byť moderným a elegantným doplnkom v interiéri Tvojej firmy. Preto je pre nás dôležité dať Ti na výber – nezávisle od toho akú farbu zariadení GENEVO si vyberieš, môžeš mať istotu, že si vyberáš modernú a spoľahlivú technológiu.